دانلود iStonsoft Data Recovery 2.1.37 نرم افزار بازیابی اطلاعات

Feel panic when entrance opposite information loss? Feel impressed when deletion critical information of mechanism by mistake? This iStonsoft Data Recovery can redeem any files on your mechanism but limitation!

– Support retrieving 500+ forms of mislaid files.
– Sufficiently redeem documents, emails, photos, videos, audio files and more.
– Regain mislaid record from PC’s tough drive, USB drives, mobile phones, cameras, etc.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *