دانلود Intel Driver Update Utility 2.8.0.7 نرم افزار آپدیت اتوماتیک درایورهای اینتل

Intel Driver Update Utility fast scans your appurtenance for a latest present drivers that are now accessible from Intel.

New Intel Driver Update Utility downloadable chronicle enables users to indicate their computing inclination for a latest present drivers accessible from Intel.

Products upheld with release: Graphics, Chipsets (Chipset INF), Wireless, Intel Desktop Boards, Intel NUCs, Intel Compute Stick

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *