دانلود Intel Driver Update Utility 2.8.0.7 نرم افزار آپدیت اتوماتیک درایورهای اینتل

Intel Driver Update Utility quickly scans your machine for the latest up-to-date drivers that are currently available from Intel.

New Intel Driver Update Utility downloadable version enables users to scan their computing devices for the latest up-to-date drivers available from Intel.

Products supported with release: Graphics, Chipsets (Chipset INF), Wireless, Intel Desktop Boards, Intel NUCs, Intel Compute Stick

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 7 =